Sửa lỗi thiếu Author, thiếu Update và thiếu Entry-title cho blospot?Hướng dẫn sửa lỗi Hatom thiếu entry-title, author và update cho blogspot.
1- Đăng nhập vào trang blog của bạn.
2- Bấm chọn tab mẫu (Templale)
3- Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4- Tìm đoạn code có dạng tương tự như bên dưới:
    <span class='post-author vcard' >
                    <b:if cond='data:top.showAuthor'>
                      <b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
                        <span class='fn'>
                          <a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
                            <data:post.author/>
                          </a>
                        </span>
                      <b:else/>
                        <span class='fn'><data:post.author/></span>
                      </b:if>
                    </b:if>
                  </span>
Đoạn mã XML trên có thể khác nhau tùy theo mẫu của blogger. Tuy nhiên nó có dạng tương tự như bên trên. Về cơ bản đoạn code màu tìm giống nhau:
- Thay thế đoạn mã vừa tìm được thành đoạn code sau:
<span class='post-author vcard' itemscope='itemscope'  itemtype='http://schema.org/Person'>
                <b:if cond='data:top.showAuthor'>
                  <b:if cond='data:post.authorProfileUrl'>
                    <span class='fn author'>
                      <a expr:href='data:post.authorProfileUrl' rel='author' title='author profile'>
                        <span itemprop='name'><data:post.author/></span>
                      </a>
                    </span>
                  <b:else/>
                    <span class='fn author'><span itemprop='name'><data:post.author/></span></span>
                  </b:if>
                </b:if>
              </span>

5- Tìm đoạn code thời gian như bên dưới:
<data:post.timestamp/>
- Với đoạn code này công cụ tìm kiếm không xác định được thẻ Update của thời gian nên sẽ báo lỗi thiếu Update. Bạn có thể sửa nó thành đoạn code bên dưới để thêm thẻ update nha:
<span class='updated'><data:post.timestamp/></span>

6- Tìm đoạn code như bên dưới:
<b:if cond='data:post.title'>
      <h3 class='post-title'>

- Để thêm thẻ khai báo phần tiêu đề bài viết bạn phải thêm thuộc tính entry-title. Bằng cách thay thế đoạn code vừa tìm được thành đoạn code như bên dưới:

<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title entry-title'>

7- Tiếp tục tìm đoạn mã có dạng như bên dưới: 
<div class='blog-posts hfeed'> 

- Thay nó bằng đoạn code sau:

<div class='blog-posts'> 

8- Tìm đoạn mã: 
<div class='post hentry'>
- Và thay nó bằng đoạn code sau:

<div class='post'>

9- Tìm đoạn mã
<div class='post hentry uncustomized-post-template 
và thay nó bằng đoạn code sau:

<div class='post uncustomized-post-template

- Giờ lưu mẫu lại chờ vài ngày để google cập nhật bạn sẽ thất số lượng lớn các lỗi đã biến mất.
Sửa lỗi thiếu Author, thiếu Update và thiếu Entry-title cho blospot? Sửa lỗi thiếu Author, thiếu Update và thiếu Entry-title cho blospot? Reviewed by Ngô Hoàng Minh on 2:18 AM Rating: 5

1 comment: